Bel (072) 5614660 >>

Leerlingraad

- De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;
- Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
- Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;
- Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;
- De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
- Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
- De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
- Bevorderen van actief burgerschap.
- De organisatie

- De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant;
- De laatste notulen worden gepubliceerd op deze website met eigen tabblad “leerlingenraad”;
- De leerlingenraad komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd;
- Bij elke vergadering is één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig;
- De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas;
- De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad;
- De leerlingenraad heeft een budget van 200 euro;
- Leerlingenraad heeft een eigen stukje op de website met een foto van de leerlingenraad, een algemeen stukje en de notulen van de vergaderingen.  

- De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken;
- De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas;
- Leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
- Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
- Het team kan bespreekpunten inbrengen;
- Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
- Het gebruik en de inrichting van het schoolplein;
- Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie;
- Advies bij de organisatie van het schoolreisje;
- Invulling geven aan schoolviering;
- Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
- Adviseren bij allerhande festiviteiten.

- De leerlingenraad vergadert van 14:30 tot max. 15:30 in de koffiekamer.
- Data leerlingenraadvergaderingen;

- 10 september 2015
- 30 oktober 2015
-  9 december 2015
- 19 februari 2016
-  8 maart 2016
- 10 juni 2016

- uit groep 5     Mees Zonneveld, Fien Stuive en Floris Vos;
- uit groep 6     Joost Eijman en Moana Nelwan;
- uit groep 7     Dalliah Jansen en Stan van de Bij;
- uit groep 8     Koen Idema en Channah Broekhuizen;

- leerkracht: Regina Zonneveld.

Contact

Het Kompas
Kofschipstraat 11
1826 CG Alkmaar

Telefonisch bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag
tussen 8.00 en 17.00 uur.

Tel: 072 - 561 46 60
Email: het.kompas@saks.nl

Email: ibhetkompas@saks.nl

Rondleiding >>