Bel (072) 5614660 >>

Groep 1/2B

In groep 1/2 B  krijgen de leerlingen op maandag en dinsdag van juf Tessa W. en op woensdag t/m vrijdag van juf Marije.

In groep 1-2 ligt het accent op het leren kennen van jezelf en elkaar, de groep en onze school.

Wie ben ik?  Wat kan ik allemaal al? En wat wil en kan ik allemaal nog leren op onze school, in de groep en van elkaar?

Samen maken we afspraken hoe we met elkaar omgaan. We leren hoe we samen kunnen spelen en werken. En we doen veel ervaring en kennis op tijdens het “thematisch werken” Bij sommige thema’s maken we een uitstapje buiten de school.