Bel (072) 5614660 >>

Groep 4

In groep 4 krijgen de leerlingen op maandag tot en met vrijdag les van juf Tessa. Op donderdag en vrijdag zal ook meester Bart aanwezig zijn in de klas om de kneepjes van het vak te leren.

Ook dit schooljaar leren de kinderen veel nieuwe dingen. Lesstof uit groep 4 bestaat onder andere uit het leren schrijven van hoofdletters, oefenen van tafelsommen (1,2,3,4,5,6,10), start van woord benoemen en de zaakvakken worden aangeboden a.d.h.v. thema’s. Bewegen en leren is iets wat je terug ziet in groep 4; even ontspannen met een dansje of een spelletje hoort hier ook bij.

Wat wij belangrijk vinden in de klas is de volgende regel: fouten maken mag!
Elkaar helpen en samenwerken sluit hier mooi op aan.

Een vaste activiteit in groep 4 is het meelopen met de lampionnenoptocht met het Alkmaars ontzet. Dit jaar is dit op vrijdagavond 5 oktober. Natuurlijk worden de verschillende feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst en carnaval feestelijk gevierd op school en in de klas.

Wij maken er samen een leuk en leerzaam schooljaar van!