Bel (072) 5614660 >>

Klachtenprocedure

Het kan iedereen overkomen; er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Je vraagt je af wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat een schoolmedewerker,  leerling of ouder iets doet wat niet door de beugel kan of je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Ook kan een samenwerkingsprobleem of een meningsverschil met school je behoorlijk parten spelen en heb je een klankbord of uitlaatklep nodig. Vaak helpt het om daar met de betrokkenen zelf over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. Misschien heb je dat al geprobeerd of ben je bang voor de reacties. In die gevallen kun je een beroep doen op de interne contactpersoon of een externe vertrouwenspersoon. Bij de  interne contactpersoon of een externe vertrouwenspersoon kun je terecht met meldingen, klachten, vragen, problemen of twijfels met betrekking tot integriteit of ongewenst gedrag. Maar ook knelpunten en kwesties die betrekking hebben op samenwerking en/of communicatie kun je hier kwijt.

Interne contactpersonen:

De interne contactpersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur. Zij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De  interne contactpersoon denkt met je mee en kan je  ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen.  

De school heeft een interne contactpersoon aangesteld.

Externe contactpersonen   (indien contact intern niet mogelijk /wenselijk is).

De externe vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur én begeleider.

Zij/hij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De  externe vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen.

De externe vertrouwenspersoon kan je ook ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en kan je desgewenst ook hierin begeleiden.

Omdat het van groot belang is dat een ouder of leerling deze functionaris als laagdrempelig, onafhankelijk en objectief kan ervaren is er door SAKS gekozen voor twee externe vertrouwenspersonen.

      

Jeanette Jager en Freek Walther zijnde externe vertrouwenspersonen van SAKS.

Zij ondersteunen en begeleiden ouders en leerlingen (en ook medewerkers) bij de behandeling van hun klachten. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen of integriteit maar ook over kwesties van school- organisatorische of onderwijskundige aard. 

Hoe kom je in contact met de externe vertrouwenspersoon?

Je kunt telefonisch of per email contact opnemen via:

Voor meer info over de externe vertrouwenspersonen en hun werkwijze verwijzen we u naar de website van Saks.

Mocht u er, na bemiddeling, niet samen uitkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Klachtencommissie. Op de site van de SAKS wordt verder ingegaan op de Klachtenprocedure. Als u hier klikt komt u op de SAKS-site.

 

088-1119902