Bel (072) 5614660 >>

Leer en beweegproblemen

Beweeg- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen

Op onze school is Buro de Beweging werkzaam. Bij Buro de Beweging werken orthopedagogen en kinderfysiotherapeuten. Buro de Beweging onderscheidt zich van andere organisaties door een intensieve samenwerking tussen de orthopedagoog en de kinderfysiotherapeut. De visie van Buro de Beweging is dat motorische ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling met elkaar samenhangen.

Waarmee kunnen wij uw kind helpen bij Buro de beweging?

      Een orthopedagoog helpt kinderen, ouders en leerkrachten wanneer een kind vastloopt in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan zijn omdat het kind problemen heeft met het verwerken van emoties, dit kan zijn omdat een kind problemen heeft met zijn of haar gedrag of dat het leren niet goed op gang komt. Na een eerste gesprek met de ouders wordt een startonderzoek gedaan. In dit onderzoek gaat de orthopedagoog op zoek naar de aanleiding van de problemen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende fases van ontwikkeling. Op welke manier verwerkt het kind de informatie die het binnen krijgt, lukt het om geleerde informatie ook zelf te gebruiken in een nieuwe situatie en hoe gaat het kind om met anderen? Na het startonderzoek worden de uitkomsten met ouders besproken en wordt er een plan van aanpak gemaakt. Als we met het kind aan de slag gaan wordt er intensief samengewerkt met de ouders en de school. Dat betekent dat er elke week opdrachten mee naar huis komen om thuis te oefenen. Het is ook mogelijk dat tijdens een hulptraject ook de ouders/het gezin en/of de leerkracht(en) begeleiding krijgen van de orthopedagoog.

Is er een vergoeding mogelijk voor begeleiding van de orthopedagoog? Ja, er is vergoeding mogelijk. Afhankelijk van de problematiek van een kind kan de begeleiding vergoed worden. Wij kunnen dit met u bespreken bij de aanmelding. Soms is er een verwijzing van de huisarts nodig.

     Een kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen met verschillende motorische hulpvragen. Zo kunnen wij helpen bij bewegingsangst, een houterige of onhandige motoriek, schrijfmotorische problemen (onduidelijk handschrift of laag schrijftempo), afwijkende stand van de voeten of wervelkolom of problemen in de prikkelverwerking (Voor meer informatie kijk op:https://www.burodebeweging.nl/madelief/prikkelverwerkingsproblemen/

Voor een kinderfysiotherapeutische hulpvraag kunt u direct bij ons in eerste instantie terecht zonder verwijzing.

Is er een vergoeding mogelijk voor begeleiding van de kinderfysiotherapeut?Kinderfysiotherapie wordt voor de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Eventuele aanvullende behandelingen kunnen vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Soms is er een verwijzing van de huisarts nodig.

Wilt u meer informatie?

Kijk op www.burodebeweging.nl of bel dagelijks tussen 9:00-12:30uur naar 072-5318280

Buro de Beweging is op vrijdag aanwezig op het Kompas. U kunt ook altijd even na schooltijd bij ons binnenlopen.