Bel (072) 5614660 >>

Logopedie

Logopedie

Onze school biedt de kinderen, die dat nodig hebben, de mogelijkheid om tijdens de lestijden logopedie te volgen. Hiervoor is een logopedieruimte ingericht in de school zelf. Een groot voordeel hiervan is dat de kinderen in hun eigen omgeving blijven en zo weinig mogelijk lestijd missen. De logopediste haalt en brengt de kinderen.

In de brochure ‘Wat is logopedie?’, te bekijken via www.depraatmaatgroep.nl/documents/wat-is-logopedie.pdf, kunt u vinden voor welke problemen er een logopedist kan worden ingeschakeld.

Wanneer u als ouders en/of leerkracht een logopedisch probleem signaleert of een vermoeden hiertoe heeft, kan er een machtiging (verwijsbrief) bij de huisarts aangevraagd worden. Na ontvangst van deze machtiging kan de logopedist enkele logopedische testen afnemen waarna logopedische behandeling gestart wordt indien dit nodig blijkt te zijn. Indien u twijfels of vragen rondom de spraak/taalontwikkeling van uw kind heeft kunt mij spreken op school of een e/mail sturen.