Bel (072) 5614660 >>

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school en het bestuur van de Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan vakantieregeling, het schoolplan, de inzet van personeel e.d.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Er zijn drie leden namens de oudergeleding en drie leden vanuit het team. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar, waarna er herverkiezingen mogelijk zijn. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor 30 % van de beschikbare plaatsen in de medezeggenschapsraad.

Als u contact wilt opnemen met onze medezeggenschapsraad, óf indien u suggesties en ideeën heeft voor een Algemene Ouderavond of Ouder café, kunt u het volgende e-mail adres gebruiken:mr.kompas@saks.nl

Leden medezeggenschapsraad:

Namens de ouders:

Namens de leerkrachten:

Vergaderdata:

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mag u dus bijwonen. Locatie en tijd: basisschool het Kompas, van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Dit zijn:

Documenten:

Contact

Het Kompas
Kofschipstraat 11
1826 CG Alkmaar

"Parkeeradres"
Wielingenweg 115
1826 BE Alkmaar

Telefonisch bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag
tussen 8.00 en 17.00 uur.

Tel: 072 - 561 46 60
Email: het.kompas@saks.nl

Email: ibhetkompas@saks.nl

Rondleiding >>

Snel naar