Bel (072) 5614660 >>

Overblijf

Het Kompas biedt de mogelijkheid om uw kind(eren) te laten overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wij vinden het belangrijk voor alle kinderen dat ze gezellig en ontspannen de middagpauze kunnen doorbrengen, we willen ze een prettige en veilige omgeving bieden. Door de enorm groei van het aantal kinderen dat overblijft, is er voor gekozen de overblijf niet meer zelf te verzorgen.

De tussenschoolse opvang (overblijf) wordt georganiseerd door de SKOA en werkt nauw samen met meerdere basisscholen in Alkmaar. De pedagogisch medewerkers verzorgen, binnen het schoolgebouw van Het Kompas, de overblijf. Kinderen kunnen even bijkomen na een drukke ochtend en energie opbouwen voor de rest van de dag.

De betaling gaat via automatische incasso, waarvoor u een machtigingsformulier kunt halen bij juf Margot of juf Cisca. De reserveringen gaan vervolgens via Digiduif.

 Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.skoa.nl/opvangvorm/tussenschoolse-opvang/