Bel (072) 5614660 >>

Saks: Het Kompas

Het Kompas: Om een goede koers te varen.

Basisschool Het Kompas is gestart op 1 augustus 1978. De naam “Het Kompas” is destijds gekozen door de kinderen van de school en ligt centraal in een wijk met scheepvaart straatnamen.

Ondanks de veelvormigheid aan levensbeschouwingen op onze school, zijn wij een katholieke school. Dit betekent, dat wij op onze school niet alleen bezig zijn met louter cognitief leren. Een schoolcultuur, gebaseerd op waarden en normen vanuit een katholieke traditie, waarin naast het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden een attitude herkenbaar is, waarbij respect, luisteren en zich kunnen verplaatsen in anderen belangrijke elementen zijn.

Als basisschool proberen we, samen met ouders, de kinderen op te laten groeien tot zelfstandig denkende mensen met zelfvertrouwen. Dit betekent, dat op onze school waarden als zelfontplooiing, verantwoordelijkheid, openstaan voor ieders mogelijkheden, onderlinge ondersteuning en het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten belangrijk worden gevonden.

Wij bieden de kinderen de kans ervaringen uit hun leefwereld aan de orde te stellen, worden uitgenodigd deze ervaringen te beschrijven, te verhelderen en met elkaar te bespreken. Dan worden ervaringen waardevol en kunnen er nieuw relevante vaardigheden en inzichten ontstaan.

Ook willen wij, dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit.

Snel naar

Contact

Het Kompas
Kofschipstraat 11
1826 CG Alkmaar

"Parkeeradres"
Wielingenweg 115
1826 BE Alkmaar

Telefonisch bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag
tussen 8.00 en 17.00 uur.

Tel: 072 - 561 46 60
Email: het.kompas@saks.nl

Email: ibhetkompas@saks.nl

Rondleiding >>

Snel naar